Telefonpassning
Svarstjänst - Svarsservice - Växeltjänst - Telefonväxel - Call center

En tjänst med många namn – men vi kopplar effektivt rätt samtal till rätt person i rätt tid

Telefonpassning - Svarstjänst – Svarsservice

Optimerad tjänst som medför att iTell besvarar era samtal och kopplar till rätt person i rätt tid!

Vad är telefonpassning?

Telefonpassning är en tjänst där företag och organisationer kan överlåta sina samtal att besvaras av ett annat företag. Spara pengar och tid, med en effektivare svarstjänst.

Stor erfarenhet av svarstjänstuppdrag

  • Möjlighet att filtrera bort samtal från t.ex. telefonförsäljare
  • Informations- och hänvisningssystem iOnline
  • Meddelanden ingår (SMS, Fax och mail)
  • Kvalitetskontroll sker kontinuerligt samt kunduppföljning två gånger per år (hur tjänsten upplevs och kan förbättras)

Öppettider

iTell svarar dygnet runt, 365 dagar om året!

Språk

iTell svarar främst på Svenska och Engelska i tal och skrift. Önskar ni andra språk kan vi erbjuda Danska, Finska, Norska och Spanska.

Varför

iTells telefonpassningslösning kan erbjudas helt efter ditt företags behov!

T.ex. endast dagtid, säsong, arbetstoppar, vid sjukdom eller semester!

Produktblad

iTell svarstjänst ser till att rätt samtal kopplas till rätt person i rätt tid eller tar ett meddelande som skickas direkt via e-post och/eller SMS.

iTell svarstjänst hjälper stora som små företag, kommuner och offentlig förvaltning med olika telefonpassningsuppdrag. Våra största kunder har fler än 1 000 anställda i olika länder och våra minsta kunder är enmansföretag som ser fördelen av att aldrig förlora ett samtal.

iTell telefonpassning reception

Telefonpassning med avancerat svarssystem

iTells telefonister arbetar i det egna svarssystemet iPass vilket bland annat innehåller samtliga av de uppgifter som återfinns via kundens eget svarssystem/växel eller annan databas med profiluppgifter. Uppdatering sker löpande av kundansvarig telefonist, antingen via telefonkontakt med företaget alternativt via meddelanden i samband med lokala uppdateringar på befintlig växel. iTell kan även erbjuda integrationer mot t ex AD, Outlook, Touchpoint och Gmail.

iTell telefonpassning reception
Enkel inkoppling till iTell telefonpassning och kundtjänst

Enkel driftsättning av telefonpassningen

Företagets växelnummer vidarekopplas till ett specifikt svarsnummer för respektive kontor/ort och besvaras enligt de riktlinjer som förmedlats av kunden. Vidarekoppling av samtal sker via sökningar på namn, position, avdelning, ansvarig chef, anknytning, adress, ansvarsområde etc. Vid ej svar, upptagen eller hänvisad anknytning förmedlas meddelande via e-post, SMS eller fax utan kostnad.

Filtrerar samtal med iTell telefonpassning

Filtrerar bort de samtal du inte vill ha

Säljare som ringer från företag och vill sälja olika produkter, tjänster etc. kan växeln filtrera bort och endast förmedla kontakter av intresse. Ni som kund väljer själva hur mycket eller lite ni vill använda tjänsten, vilket även kan variera efter behov eller säsong. Allt för en bra och effektiv svarsservice / telefonpassning / call center, så att du som kund blir nöjd.

Filtrerar samtal med iTell telefonpassning
iTell telefonist för en personligare telefonpassning

Personligare telefonpassning och svarstjänst

När någon ringer till ditt företag ska det inte bara höras utan också kännas att de har kommit rätt. De ska alltid känna sig välkomna och väl omhändertagna redan från början. Den image du vill att ditt företag ska förmedla, skapas så snart någon lyfter luren för att svara. Med iTell som samarbetspartner garanterar du att så blir fallet. iTells telefonister lär sig ditt företag från grunden och känner till hur ni är organiserade, vem som sköter vad, vilka som arbetar på respektive avdelning och med likartade arbetsuppgifter.

Antal samtal över dagen, mer effektivt med telefonpassning

Effektiv samtalshantering när det behövs

Frigör viktiga resurser, låt iTell svarstjänst / telefonpassning ta hand om samtalen. För små och stora företag och organisationer löser vi telefonistfunktionen/växeltjänsten på ett kostnadseffektivt sätt. För våra kunder innebär det att vi ser till att växeln alltid är bemannad oberoende av tidpunkt. Vår stordriftsfördel gör att vi alltid kan vara mer kostnadseffektiva än om företaget skall sköta allt detta själv.


    Stockholm city skyline