Telefonist tar samtal

Telefonpassning
Svarstjänst - Svarsservice

En tjänst med många namn – men vi kopplar effektivt rätt samtal till rätt person i rätt tid

Telefonpassning - Svarstjänst – Svarsservice

Optimerad tjänst som medför att rätt samtal kopplas till rätt person i rätt tid!

Beskrivning av tjänst

iTell besvarar de inkommande samtalen under aktuella valda svarstider

Stor erfarenhet av svarstjänstuppdrag

  • Möjlighet att filtrera bort samtal från t.ex. telefonförsäljare
  • Informations- och hänvisningssystem iOnline
  • Meddelanden ingår (SMS, Fax och mail)
  • Kvalitetskontroll sker kontinuerligt samt kunduppföljning två gånger per år (hur tjänsten upplevs och kan förbättras)

Öppettider

iTell svarar dygnet runt, 365 dagar om året!

Språk

iTell svarar främst på Svenska och Engelska i tal och skrift. Önskar ni andra språk kan vi erbjuda Danska, Finska, Norska och Spanska.

Varför

iTells telefonpassningslösning kan erbjudas helt efter ditt företags behov!

T.ex. endast dagtid, säsong, arbetstoppar eller vid sjukdom eller semester!

iTell svarstjänst ser till att rätt samtal kopplas till rätt person i rätt tid eller tar ett meddelande som skickas direkt via e-post och/eller sms.

iTell svarstjänst hjälper stora som små företag, kommuner och offentlig förvaltning med olika telefonpassningsuppdrag. Våra största kunder har fler än 1 000 anställda i olika länder och våra minsta kunder är enmansföretag som ser fördelen av att aldrig förlora ett samtal.

iTell reception - kontakt

Avancerat svarssystem

iTells telefonister arbetar i det egna svarssystemet iPass vilket bland annat innehåller samtliga av de uppgifter som återfinns via kundens eget svarssystem/växel. Uppdatering sker löpande av kundansvarig telefonist antingen via telefonkontakt med företaget alternativt via e-post i samband med lokala uppdateringar på befintlig växel. iTell kan även erbjuda integrationer mot t ex AD, Outlook, Touchpoint och Gmail.

iTell reception - kontakt
Enkel inkoppling till iTells telefonpassning

Enkel driftsättning

Företagets växelnummer vidarekopplas till ett specifikt svarsnummer för respektive kontor/ort och besvaras enligt de riktlinjer som förmedlats av kunden. Vidarekoppling av samtal sker via sökningar på namn, position, avdelning, ansvarig chef, anknytning, adress, ansvarsområde etc. Vid ej svar, upptagen eller hänvisad anknytning förmedlas meddelande via e-post, SMS eller fax utan kostnad.

Filtrerar samtal

Filtrera samtal

Säljare som ringer från företag och vill sälja olika produkter, tjänster etc. kan växeln filtrera bort och endast förmedla kontakter av intresse. Ni som kund väljer själva hur mycket eller lite ni vill använda tjänsten, vilket även kan variera efter behov eller säsong.

Filtrerar samtal
Antal samtal över dagen

Effektiv samtalshantering när det behövs

Frigör viktiga resurser, låt iTell svarstjänst ta hand om samtalen.


    Jag har läst iTells Privacy Policy som informerar om personuppgifter
    Stockholm city skyline