ISO-certifiering - Kvalite- och miljöpolicy

Arbetet på iTell ska alltid präglas av hög kompetens och lyhördhet för våra kunders, samarbetspartners och kollegors behov

Svensk Certifiering ISO9001 - ISO14001

Kvalitetssäkrade tjänster, produkter och leveranser

iTell är certifierade av Svensk Certifiering för 6:e året i rad inom:

ISO 9001:2015 – Kvalite
ISO 14001:2015 – Miljö

Vilket säkerställer ett långsiktigt arbete mot angivna mål och riktlinjer såväl internt som till våra kunder och samarbetspartners.

ISO 9001

Vår ISO kvalitetspolicy:

iTell skall ha ett högt kvalitetsmedvetande som genomsyrar all vår verksamhet och målet för kvalitetsarbetet är nöjda kunder.

Vi kravställer därför vår verksamhet där vi:

 • Är lyhörda för kundernas krav och förväntningar
 • Har rätt kompetens unikt för var kunds behov
 • Har bra arbetsförhållanden för våra medarbetare
 • Tar ansvar för att leverera rätt kvalitet
 • Har vilja och förmåga att snabbt förändra oss till nya krav och förväntningar
 • Regelbundet följer upp kundtillfredsställelse
 • Ständigt förbättrar och utvecklar processer och medarbetare mot tydliga mål
 • På bästa sätt tillgodoser iTells samtliga intressenters krav

Vi väljer leverantörer och partners som förstår, respekterar och har förmåga att leverera rätt kvalitet.

Vi anser att nyckeln till vår långsiktiga framgång helt beror på vår gemensamma förmåga att skapa förtroende samt ett mervärde för våra kunder.

ISO 14001

Vår ISO miljöpolicy:

Vår verksamhet omfattar telefoni service såsom Svarstjänst, Kundtjänst, Telemarketing.

 • Utifrån våra betydande miljöaspekter eftersträvar vi en hållbar resursanvändning i samband med resor, energiförbrukning, avfallshantering och förebygga utsläpp.
 • Vi fastställer och följer upp miljömål och aktiviteter i vår affärsplan för att nå ständig förbättring.
 • Vi efterlever gällande lagstiftning, interna riktlinjer, intressenternas krav och rekommendationer som berör verksamheten.
 • Miljöpolicy kommuniceras till företagets intressenter via företagets hemsida.
 • Vi strävar efter att få miljömedvetna och engagerade medarbetare genom utbildning
  och information för att skapa ett aktivt miljöarbete.


  Stockholm city skyline