Telefonitjänster

iTell telefonitjänster hjälper stora som små företag, kommuner och offentlig förvaltning. Våra största kunder har fler än 1 000 anställda i olika länder och våra minsta kunder är enmansföretag.

Telefonpassning / svarstjänst / callcenter

Optimerad tjänst som medför att rätt samtal kopplas till rätt person i rätt tid!

Kundtjänst

Outsourcad kundtjänst enligt dina behov. iTell besvarar de inkommande samtalen under aktuella valda svarstider och administrerar givna uppgifter

Systemintegrationer

Ger utökad funktionalitet för befintliga hänvisningssystem och telefonväxlar tillsammans med iTell-systemen.

Hänvisningssystem

iOnline är iTells effektiva internetbaserade verktyg för informations- och hänvisningshantering.

Chatt på din hemsida

Med en chatt på er hemsida ger ni snabb och personlig service till era kunder. På så sätt ökar möjligheten att på ett enklare sätt fråga besökaren vad de behöver hjälp med och etablera en första kontakt med kunden.


    Jag har läst iTells Privacy Policy som informerar om personuppgifter
    Stockholm city skyline