Telefonitjänster / Växeltjänster

iTell telefonitjänster hjälper stora som små företag, kommuner och offentlig förvaltning. Våra största kunder har fler än 1 000 anställda i olika länder och våra minsta kunder är enmansföretag.

Växeltjänster innefattar de flesta tjänster som har med företags telefonväxlar att göra. Några exempel är Svarstjänster, kundtjänstlösningar, kösystem och overflow.

 

iTell levererar era växeltjänster

iTell svarstjänst hjälper stora som små företag, kommuner och offentlig förvaltning med olika telefonpassningsuppdrag. Våra största kunder har fler än 1 000 anställda i olika länder och våra minsta kunder är enmansföretag som ser fördelen av att aldrig förlora ett samtal.

 

iTell arbetar alltid i samråd mer Er som kund och utarbetar ett förslag på hur växeltjänsterna kan effektiviseras och öka svarsgraden samt tillgängligheten mot era kunder. Alltifrån att ansvara för ett företags hela telefonväxel till ett mindre engagemang i form av de samtal och bitar som inte hinns med. iTells personalstyrka har tillsammans utvecklat nya telefonilösningar som förbättrar kundens kommunikation och tillgänglighet. Vi servar idag våra kunder på fem språk; svenska, engelska, finska, danska och norska och ser med tillförsikt på en utökning inom fler europeiska språk under de närmaste åren.

Telefonpassning / svarstjänst / callcenter

Optimerad tjänst som medför att rätt samtal kopplas till rätt person i rätt tid!

Kundtjänst

Outsourcad kundtjänst enligt dina behov. iTell besvarar de inkommande samtalen under aktuella valda svarstider och administrerar givna uppgifter

Systemintegrationer

Ger utökad funktionalitet för befintliga hänvisningssystem och telefonväxlar tillsammans med iTell-systemen.

Hänvisningssystem

iOnline är iTells effektiva internetbaserade verktyg för informations- och hänvisningshantering.

Chatt på din hemsida

Med en chatt på er hemsida ger ni snabb och personlig service till era kunder. På så sätt ökar möjligheten att på ett enklare sätt fråga besökaren vad de behöver hjälp med och etablera en första kontakt med kunden.


    Stockholm city skyline