Systemintegrationer

Utöka funktionaliteten för befintliga hänvisningssystem, telefonväxlar och databaser tillsammans med iTellsystemen

iTell systemintegrationer - Outlook, Office365, Google calender

Systemintegrationer - Outlook, Office365 och Google Calender

Ger företaget bättre funktionalitet via befintlig server med tillhörande klienter – inga lokala klienter behöver installeras.

Tjänsten medför att kalendern och iOnline enkelt kan överblickas på Internet. Kombinationen gör att samtliga hänvisningssätt kan användas samtidigt med varandra och att systemen uppdateras med aktuell hänvisningsinformation.


    Stockholm city skyline