Telefoni ordlista

Ordlista för vanligt förekommande ord inom telekommunikation.

Telefoni är en fascinerande värld av kommunikation. För att hjälpa dig att navigera i denna komplexa värld har vi sammanställt en omfattande ordlista som belyser de centrala termerna, akronymerna och begreppen inom telefoni.

Oavsett om du är en nybörjare som utforskar telekommunikationens grunder eller en branschexpert som strävar efter att hålla dig uppdaterad, är vår ordlista en värdefull resurs. Här hittar du förklaringar av allt från traditionella fastlinjetelefoner till moderna VoIP-system, mobila nätverk, IP-telefoni och mycket mer.

Vi hoppas att vår ordlista kommer att vara till nytta för dig när du utforskar världen av telefoni och hjälpa dig att förstå och kommunicera på ett djupare och mer informativt sätt inom detta spännande område.

#

 • 1G – Första generationen av mobiltelefoni (NMT).
 • 2G – Andra generationen av mobiltelefoni (GSM). Huvudsakligen för överföring av mänskligt tal, men även data.
 • 2,5G – Ett mellansteg mellan GSM och 3G, se GPRS.
 • 3G – Tredje generationen av mobiltelefoni (UMTS) även videotelefoni. Förmedlar ljud, text och rörliga bilder med hög överföringskapacitet på mellan 384 kbit/s och 2 Mbit/s.
 • 4G – Fjärde generationen av mobiltelefoni. Förmedlar ljud, text och rörliga bilder med mycket hög överföringskapacitet på upp till 80 Mbit/s. Se även LTE.
 • 5G – Femte generationen av mobiltelefoni. Det kommer att kunna erbjudas hastigheter upp till 10 Gbit/s.

A

 • Aastra – Ledande på den globala marknaden för kommunikationsprodukter. Förvärvade under 2008 Ericssons division för företagsväxlar.
 • Accessnät – Del av tele- eller datakommunkationsnät som når in i abonnentens fastighet och som denna utnyttjar för att få åtkomst till annat nät eller nätet som helhet.
 • ACD – Automatic Call Distribution, gruppnummer där flera telefonister kan besvara samtal
 • ADSL – Asymmetric Digital Subscriber Line, en DSL-variant som ger snabbare dataöverföring över koppartelefonlinjer. Med asymmetrisk menas att nedladdningshastigheten är högre än uppladdningshastigheten.
 • AMPS – Advanced Mobile Phone System, det vanligaste mobiltelefonisystemet i Nordamerika. Analogt system som tillhör samma första generation mobiltelefonisystem som nordiska NMT.
 • Anknytningar – telefoner du har anslutna, ej faxar, modem eller kortterminaler.
 • API – (Application Programming Interface) – Ett API är gränssnittet som används för att bygga webbapplikationer. API:er tillhandahåller byggstenar, som man sedan sätter ihop för att skapa program och funktioner.
 • ARP – ARP (”bilradiotelefon”) var det första kommersiella mobiltelefonsystemet i Finland. Nätet fungerade 1971–2000. ARP räknas som 0:te generationens mobiltelefoni, då förflyttning mellan celler inte fungerade automatiskt.
 • ATA – Analog telefonadapter, gör det möjligt att använda en vanlig traditionell analog telefon som en IP-telefon. Kan även kopplas ihop med annan analog kommunikationsutrustning, som fax eller trådlös telefon.
 • AXE – Ett processorstyrt telefonväxelsystem från Ericsson. AXE användes först som en digital växel för fast telefoni. Sedan har AXE använts som huvudplattform för all telefontrafik i NMT- och GSM-systemen, men även i UMTS.

B

 • Bandbredd – överföringskapaciteten vid datakommunikation. Anges oftast i kbit/s eller Mbit/s.
 • Bit – Förkortning av engelskans binary digit. En bit är den minsta enheten för data.
 • Bit/s – Ett begrepp för att förklara överföringshastighet, d.v.s. datamängd, bit, som kan överföras under en sekund. Obs. 10 Mbit/s inte är samma sak som 10 Mbyte/s. 10 Mbit/s = 1,25 Mbyte/s.
 • Bluetooth – Strömsnål, trådlös kommunikation med mycket begränsad räckvidd. Finns i två effektnivåer, en med räckvidd 10m och en med upp till 100m. Använder frekvensutrymmet i 2,4 GHz-bandet liksom standarden IEEE 802.11b.
 • Brandvägg – Ett hinder (hårdvara eller mjukvara) mot oönskad kommunikation mellan olika datornät eller datorer.
 • Bredband – Nät med hög överföringskapacitet.
 • Bredbandstelefoni – överföring av samtal via datornätverk baserat på IP-protokollet. Kallas även IP-telefoni och webbtelefoni. Ett protokoll som används av tekniken är SIP.
 • Byte – Byte är en grupp om åtta bitar.

C

 • Call Center – hanterar inkommande och eller utgående telefonsamtal.
 • CDMA – Code Division Multiple Access, teknik för radiokommunikation där flera samtidiga användare delar på samma radiovåg för att spara överföringskapacitet. Det finns två standarder CDMA One och CDMA 2000, CDMA 2000 är en av tre standarder för 3G.
 • Centrex – Ett samlingsnamn för nätbaserade centrala växelsystem där flera företag finns i samma växel. I en Centrex-lösning hyr företagen sin växelfunktion istället för att äga den och har därmed ingen fysisk växel. Se även iCentrex.
 • Coordinator – iTells specialutbildade telefonister.
 • CTI – Computer Telephony Integration eller integration av tele och data. Detta innebär att telefonväxeln integreras med den lokala datorn eller nätverket som behandlas med ett administrationsprogram. Man kan t.ex. se vem som ringer på skärmen innan man svarar. Andra funktioner kan vara röstbrevlådor, köhantering, styrning av inkommande och utgående samtal, talsvarssystem, rapportering och statistik av teletrafik.

D

 • DAMPS – Digital Advanced Mobile Phone System, ett digitalt mobiltelefonsystem och en digital version av AMPS. I Nordamerika kallas DAMPS för TDMA. DAMPS tillhör samma andra generationens mobiltelefonsystem som GSM, PDC och CDMA One.
 • DECT – Digital Enhanced Cordless Telecommunications, en standard för trådlösa telefoner. DECT har en räckvidd på ca 50m inomhus och 300m utomhus.
 • DHCP – Dynamic Host Configuartion Protocol, teknik som används i ex. routrar och ger automatisk utdelning av IP-adresser i ett nätverk.
 • DMZ – DeMilitarized Zone, en dator eller ett nät som fungerar som ett skydd mellan ett företagsnät och Internet. DMZ skyddar mot intrång och sabotage.
 • DNS – Domain Name System, ett adresseringssystem på Internet.
 • DSL – Digital Subscriber Line, en teknik för att leverera internetasnlutning via vanliga telefonledningen av koppar.
 • DTMF – Dual Tone Multiple-Frequency, kallas även för tonval. Det används för att sända information över telefon och radio. Främsta användningen av DTMF är knappsatsen i telefoner, samt att kunna styra olika användarval i telefonisystem.
 • Duplex
  • Simplex – Kommunikation kan bara ske i en riktning, till exempel TV- och radio-sändningar.
  • Halv-duplex – kommunikation kan ske i båda riktningarna men bara en riktning i taget, till exempel kommunikationsradio.
  • Full-duplex – kommunikation kan ske i båda riktningarna samtidigt, till exempel telefoni.
 • Dynamisk IP-adress – Innebär att en dator tilldelar en IP-adress av en DHCP-server varje gång datorn kopplar upp sig.

E

 • EDGE – Enhanced Data for Global Evolution, en teknik för dataöverföring i GSM- och DAMPS/TDA-näten som ökar överföringskapaciteten. I kombination med GPRS ger EDGE en överföringskapacitet på 384 kbit/s, kallas även 2,5G.
 • Ethernet – Standard för lokala nät (LAN). Finns med olika överföringskapaciteter, 10 Mbit (Ethernet), 100 Mbit (Fast Ethernet), 1 000 Mbit (Gigabit Ethernet) och 10 000 Mbit per sekund.

F

 • Fast IP-adress – Numret som en dator blir tilldelad av en ISP som även blir datorns permanenta adress på Internet. Adressen är knuten till en bestämd dator och en bestämd användare. Denna förändras inte över tiden och kallas även för statisk IP-adress.
 • Fast telefoni – Teknik som är baserad på ett nätverk av kopparledningar som kopplats samman i telefonväxlar.
 • Fax – En maskin som skickar papperssidor över telefonledningen.
 • Femtocell – Ursprungligen benämnt Access Point Base Station är en liten basstation för mobiltelefoni, avsedd för en bostad eller litet kontor.
 • Fiber – En överföringsteknik för kommunikation. Jämfört med kopparkabel är fiber överlägset i både överföringshastighet och avstånd.
 • Frekvens – är samma sak som elektriska vågor. Frekvens används för överföring av signaler. Anges i Hertz, 1Hz = 1 svängning/s.

G

 • GAP – En term som används inom en standard för trådlös telefoni och beskriver den grundläggande profil som hanterar uppkoppling av enheter mot varandra och säkerhetskontrollen.
 • Gateway – En gateway är en nätverkspunkt som används för att sammankoppla olika nät.
 • GPRS – General Packet Radio Service, en teknik för dataöverföring via mobiltelefoni. I kombination med EDGE ger GPRS en överföringskapacitet på 384 kbit/s, kallas även 2,5G.
 • GPS – Global Positioning System, en satellitbaserad navigeringshjälp som är tillgänglig för allmänheten.
 • GSM– Global System for Mobile Communications, en digital överföringsteknik för mobiltelefoni. Max överföringshastighet 9,6 kbit/s.

H

 • HSDPA – High Speed Downlink Packet Access, ett protokoll som tillhör det mobila nätverket 3G. I Sverige kallas denna teknik turbo-3G och används vid mobilt bredband. Teoretiskt sägs maxhastigheten ligga runt 10-20 Mbit/s.
 • Hänvisning – Används i moderna telefonväxelsystem för att ange om en person är tillgänglig eller upptagen.

I

 • IC – Integrated Circuit, integrerad krets.
 • ICT – Information and communications technology, informations- och kommunikationsteknik.
 • IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers, en standardiseringsorganisation. Exempelvis är trådlöst lokalt nät i 5 GHz-bandet (IEEE 802.11a), trådlöst lokalt nät i 2,4 GHz-bandet (IEEE 802.11b) och IEEE 802.6 (MAN).
 • iMarketing – Skräddarsydda kundservicelösningar för marknadsbearbetning.
 • IMEI – International Mobile Equipment Identifier, 15-siffrigt nummer som ger en unik identifikation av en enskild mobiltelefon eller enhet för trådlös kommunikation. IMEI återfinns på etiketten på baksidan av telefonen. IMEI överförs automatiskt av telefonen när nätverket frågar efter det. En operatör kan fråga efter IMEI för att bestämma om en enhet är i dåligt skick, stulen eller för att samla statistik om bedrägerier eller fel.
 • iMobile Extension – det mobila kontoret – Använd mobiltelefonen som växelanknytning – ring kostnadsfritt inom företaget och iTell-systemen.
 • IMT-2000 – International Mobile Telephone for year 2000, standard för 3G, faställd av Internationella Teleunionen (ITU). Europeiska motsvarigheten är UMTS.
 • Integrationer – olika fristående system kopplas ihop för att fungera tillsammans, tex Outlook, Google Calendar med iTell systemen
 • Internet – Ett globalt datornät som är baserat på kommunikationsprotokollet TCP/IP.
 • Intranät – Intranät är ett internt datornät som utnyttjar samma teknik som Internet men som kan ligga inom ett företag eller en organisation. Ett intranät kan vara åtkomligt på det publika Internet men det krävs en inloggning.
 • iOnline – iTells avancerade informations- och hänvisningssystem på Internet.
 • IP – Internet Protocol, ett protokoll för nätverksskiktet i Internetkommunikation. IP handhar adressering och vägval för datorpaket i Internet och i andra IP-baserade nät.
 • IP-adress – En numerisk adress till datorer på Internet. Består av 32 bitar (IPv4) men kommer att utökas till 128 bitar (IPv6).
 • IP-PBX – Internet Protocol – Public Branch Exchange, en telefonväxel för IP-baserad telefoni. Själva växeln utgörs av mjukvara på en dator.
 • IP-telefon – En telefon som används för att ringa över ett IP-nät. Ansluts till en Ethernet-port istället för ett telefonjack.
 • IP-telefoni – överföring av röstsamtal eller dylikt via datornätverk baserat på IP-protokollet. Kallas även bredbandstelefoni och webbtelefoni. Ett protokoll som används av tekniken är SIP.
 • IP-växel – Växeltjänster för IP-baserad telefoni. Fördelen är att man kan integrera kontor på olika ställen i världen som kan nås från ett telefonnummer.
 • ISDN – Integrated Services Digital Network, namnet på en standard för digital telefoni. ISDN består av två kanaler för tal och en separat kanal för kontrollsignering. ISDN är en av de vanligaste formerna för att ansluta en företagsväxel till telefoninätet.
 • ISDN Duo – En variant på nätanslutningar för telefonväxlar och datakommunikation från Telia. Möjliggör två samtidiga samtal från det fasta nätet. Försäljningen av Telia ISDN Duo har upphört.
 • ISDN Multi – En variant på nätanslutningar för telefonväxlar och datakommunikation från Telia. Möjliggör 30 samtidiga samtal från det fasta nätet.
 • ISP – Internet Service Provider, Internetleverantör.
 • IVR – Interactive Voice Response, teknologi som tillåter en dator att detektera röst eller tonval. Används för att hantera menysystem med stora volymer av samtal.

J

K

 • Klient – I datasammanhang, en funktionalitet som exekveras på annat ställe än huvudprogrammet. Man kan betrakta klienten som en tolkare av information från en server som då är tillhandahållaren.
 • Konvergens – Närmande från olika håll till ett visst värde, mot ett visst mål eller liknande.
 • Kundtjänst – är en stödfunktion som ett företag eller organisation erbjuder sina kunder. Ge information, ta emot reklamationer och ge teknisk support. Kundtjänstpersonal kan ibland arbeta i ett callcenter.

L

 • LAN – Local Area Network eller lokalt nät. LAN är ett nätverk med hög överföringshastighet och begränsad räckvidd.
 • LTE – Long Term Evolution, ett annat namn för 4G. Det är en vidareutveckling av UMTS och tekniken uppfyller nyckelkraven för 4G. Nyckelkraven är 100 Mbit/s ner, 50 Mbit/s upp och en round-trip-time på max 30ms (d.v.s. tiden det tar för en signal att gå från en terminal tvärs igenom radionätet till en server och tillbaka).

M

 • MMS – Multimeda Messaging Service, meddelande som skickas med mobiltelefon som kan innehålla text, bilder, ljud och videosekvenser.
 • Mobile Extension – En teknik som integrerar din mobiltelefon som en vanlig anknytning i företagsväxeln. Mobile Extension gör det möjligt att endast använda sig av mobiltelefonen och kan möjliggöra besparingar eftersom man kan ringa mobilt till fasta nätets taxa och även ringa internt helt kostnadsfritt.
 • Mobil telefoni – En radioteknologi där ljudets elektriska signaler överförs via elektriska vågor.
 • Mobilt bredband – Samlingsnamn för olika typer av trådlösa höghastighetsanslutningar till Internet via modem, mobiltelefon eller annan mobilterminal.
 • Mobilens historiaLäs mer på Tekniska Museet
 • MVNO – Mobile Virtual Network Operator. Mobil virtuell nätverksoperatör. Till skillnad från Service Providers har virtuella mobiltelefonoperatörer större egna nätresurser för egna teletjänster till sina abonnenter, dock inte något radioaccessnät utan denna kapacitet får köpas från en nätverksoperatör.

N

 • NMT – Nordic Mobile Telephone är 1G, det analoga mobilnätet.

O

 • Overflow – Samtalen kopplas vidare vid upptaget, eller efter ett visst antal signaler utan svar.

P

 • PABX – Private Automatic Branch Exchange, en företagsväxel.
 • Parkera samtal – Låta ett samtal vänta medan du tar eller ringer ett annat. För att kunna använda denna tjänst måste den vara förenlig med det nät och den telefon som du använder.
 • PDA – Personal Digital Assistant, en liten bärbar digital enhet med planeringsfunktioner såsom t.ex. kalender.
 • PIN – Personal Identification Number, ett numeriskt lösenord som bland annat kan anges när man startar en mobiltelefon och när man tar ut pengar från en bankomat.
 • POP3 – Post Office Protocol 3. POP3 är det vanligaste kommunikationsprotokollet för att hämta e-postmeddelanden från en server till ett e-postprogram.
 • PSTN – Public Switched Telephony Network, det vanliga fasta telefonnätet.
 • PUK – Personal Unlocking Key, kod som användaren kan använda för att låsa upp sin mobiltelefon med, om SIM-kortet har låsts.

Q

R

 • Redundans – I kommunikationssammanhang menas det att det finns två eller fler kommunkationsvägar till en mottagarpunkt, där endast en behövs för drift. Detta ger ökad säkerhet i ett nät.
 • Riktnummer – Riktnummer identifierar både geografiska som icke-geografiska samtalsområden för telefoni.
 • Roaming – Att använda en mobiltelefon utanför operatörens lokala täckningsområde kallas roaming. Roaming-arrangemang mellan nätverksoperatörer innebär att det potentiella täckningsområdet utökas. Nätverksoperatörerna tar vanligtvis högre minutavgifter för samtal som rings utanför deras täckningsområde.
 • Router – En router används för att styra och vidarebefordra datatrafik på Internet. Routern kopplas mellan minst två nätverk och bestämmer sedan vilken väg infomationen ska skickas.
 • Röstbrevlåda – En funktion som gör det möjligt för inringade att lämna ett meddelande till en specifik person eller funktion.

S

 • Server – En värddator som betjänar andra system, klienter, ofta över ett nätverk. Kan syfta på den fysiska datorn eller programvaran den kör. En server tillhandahåller gemensamma servicefunktioner som t.ex. datalagring och e-postfunktion.
 • SIM – Subscriber Identity Module, en del av ett löstagbart smart kort, ICC för mobiltelefoner eller modem. Kortet tillhandahålls från iTell och innehåller en elektronisk krets, med information om telefonnummer, tjänster som ingår i abonnemanget och även teknik för att kryptera samtal. Vissa saker kan lagras på kortet, t.ex. telefonboken.
 • SIP – Session Initiation Protocol, från 2000 en ny teknik för kommunikation på Internet, t.ex. IP-telefoni. En SIP-adress ser ut som en e-postadress och är unik för varje användare. Styrkan med SIP är att tekniken kan användas för att integrera och växla mellan tjänster av olika slag.
 • Skalbar – Utbyggbarhet utan allvarlig försämring av prestanda.
 • Smartphone – Mobiltelefon med smarta funktioner, ofta PC-funktioner. Ordet är ingen standarddefinition.
 • SMS – Short Message Service, textmeddelande som skickas mellan mobiltelefoner.
 • SPAM-filter – Filter som sorterar bort skräppost (spam) innan det når din dator i syfte att skydda din dator och minska mängden onödig e-post.
 • Subnätverk – Adressuppdelning av ett IP-nätverk i mindre delar.
 • Svarsservice – Samma som Telefonpassning
 • Svarstjänst – Samma som Telefonpassning
 • Switch – En switch länkar samman och fördelar trafik mellan nätverksnoder, ex. datorer och routrar.
 • Symmetrisk kommunikation – Kommunikation när överföringskapaciteten är lika hög både in till användaren och ut till användaren.
 • Systemtelefoner – De telefoner som är specialbyggda för en växel.

T

 • TDMA – Time Division Multiplex Access, en teknik för radiokommunikation där flera samtidiga användare delar på samma radiovåg för att spara överföringskapacitet. TDMA används främst med DAMPS, men även GSM använder sig av tekniken.
 • Telefonsvarare – Maskin eller tjänst som besvarar ett telefonsamtal med ett förinställt meddelande och kan eventuellt spara ett meddelande från den som ringer.
 • Telefonpassning – Coordinator Online Service, iTells svarsservice fungerar som kundföretagets egen kraftfulla telefonväxel, talsvar, hänvisningssystem och informationscentral med telefonist och sekreterare.
 • Telefonväxel – En anordning för att sammankoppla och upprätta samtal mellan två eller flera telefonapparater.
 • Trunk – Ex. en SIP-trunk kan komplettera en Internetaccess med en SIP-anslutning för att slippa två anslutningar till operatören.

U

 • UC – Unified Communications, ett begrepp som innebär integrering av kommunikationstjänster. Det kan t.ex. handla om telefoni, e-post, fax, chat, videosamtal och hänvisningssystem.
 • UMTS – Universal Mobile Telecommunications System, ett mobilnät för 3G-telefoni med höga datahastigheter (max 2 Mbit/s). Möjliggör kommunikation av ljud, text och rörliga bilder.

V

 • VDSL – Very high speed Digital Subscriber Line, precis som ADSL en teknik för att leverera Internet över telefonledningen. VDSL har dock högre överföringshastighet i nedriktningen från 13 Mbit/s till 50 Mbit/s. VDSL kräver att abonenten är mycket närmare telestationen än vad ADSL gör.
 • VLAN – Virtual Local Area Network, en teknik för att skapa åtskilda nätverksanslutningar på avancerad nätverksutrustning. VLAN används av säkerhets- och trafikstyrningsskäl.
 • VoIP – Voice over IP, en underkategori till IP-telefoni där fokus ligger på ordet voice. Med VoIP menas röst-kommunikation över Internet. IP-telefoni kan även gälla kommunikation över video.
 • VPN – Virtual Private Network, en teknik för att avlyssningssäkert överföra data på publika nät, ex. Internet. Detta åstadkoms genom att man skapar en krypterad förbindelse mellan två utrusntningar (s.k. tunnlar). De här tunnlarna används som om de hade direkt kabelförbindelse.
 • Växellösningar – Paket med tekniken samt telefonister, läs mer under vår tjänst Telefonpassning
 • Växelnummer – Det nummer som företag kan visa utåt, alltså ett nummer in till växeln som sedan kopplar ut till rätt personer
 • Växeltjänster – Se Växellösningar ovan

W

 • WAN – Wide Area Network, ett nätverk som kan sträcka sig över ett stort område, ex. ett land, en kontinent eller hela världen. Internet är ett exempel på ett WAN.
 • WAP – Wireless Application Protocol, gör det möjligt för användare att surfa på Internet via mobilen.
 • WCDMA – Wideband Code Division Multiple Access, en standard för 3G. En bredbandsvariant av CDMA.
 • Wi-Fi – En märkning för trådlösa lokala nät som är baserade på standarden 802.11. Alla Wi-Fi produkter är kompatibla med varandra oavsett tillvärkare och märke.
 • WiMAX – Worldwide Interoperability for Microwave Access, standard för trådlöst bredband i större områden från en punkt till en annan.
 • WLAN – Wireless Local Area Network, trådlöst nätverk. En form av trådlös överföring, som t.ex. har mycket bättre räckvidd än Bluetooth.

X

 • xDSL – En samlingsbeteckning för tekniker byggda på DSL. Digitala modem på vanliga kopparledare.

Y

Z

Å

Ä

Ö

 • Överkoppling
  • Överkoppling vid inget svar – Samtalen kopplas vidare när det gått ett visst antal signaler utan svar.
  • Överkoppling vid upptaget – Samtalen kopplas vidare endast när det är upptaget hos mottagaren.


  Stockholm city skyline