Installation & Driftsättning

Företagets växelnummer vidarekopplas till ett specifikt svarsnummer för respektive företag och ort samt hanteras enligt av kunden anvisade riktlinjer

Projektet startar med att uppdragsgivaren lämnar uppgifter som målsättning, flödesscheman, textmaterial, frågeställningar, anvisningar och eventuella databaskopplingar via Internet. iTell sammanställer därefter ett komplett förslag vilket programmeras och länkas mot iTell samt kundföretagets databaser.

iTell ansvarig telefonist

Ansvarig telefonist:

iTell utser en ansvarig telefonist för kunduppdraget som hanterar kontakten med kundens ansvariga personal samt utför löpande uppdateringar. Hon/han besvarar även de inkommande samtalen i första hand.

iTells personal arbetar indelat i team vilka hanterar olika branschinriktningar. När inte ansvarig kontaktperson är tillgänglig hanteras samtalet av teammedlemmarna som också är väl insatta i kunden samt uppdragets karaktär. Teamet består av ca. 3-6 personer som hanterar ett visst antal olika kunduppdrag dagligen vilket medför en god kännedom och kontakt med aktuella kunder.


    Stockholm city skyline