Arbetar ni under tidspress och hinner inte med att besvara alla kundförfrågningar!

Välkommen som kund till iTell!
Våra erfarna telefonister tillser att varje kundsamtal/förfrågan
hanteras korrekt och kopplas till närliggande depå.

Kundtjänstlösningar anpassade för Bygg- och anläggningsbranschen

Bygg- och anläggningsbranschen är en stor och komplex bransch som ständigt utvecklas, –  vilket ställer höga krav på nya produktionsmetoder samt ökad kompetens hos medarbetaren och dess kommunikation med samtliga involverade parter.

Beskrivning av tjänst

iTell besvarar inkommande samtal/ärende/felanmälan/beställning med hög kompetens och effektivitet samt förmedlar ärendet till rätt person genom samtal eller E-post/SMS alt. registrerar ärendet  i aktuellt ärendehanteringssystem. Detta medför ökade besparingar då ”störmomenten” blir färre med kortare ledtider och bättre fokus på leverans, som medför effektivitet i de egna leden gentemot kunden.

Stor erfarenhet av telefontjänster inom uthyrning av maskiner, verktyg samt övriga produkter inom bygg och anläggning

  • Vägledning inför hyra
  • Produktinformation och prisförfrågan
  • Vidarekoppling till närmaste uthyrningsort/depå
  • Bokningsförfrågningar
  • Återlämning/ retur

Öppettider

iTell svarar dygnet runt, 365 dagar om året!

Språk

iTell svarar främst på Svenska och Engelska i tal och skrift. Önskar ni andra språk kan vi erbjuda Danska, Finska, Norska och Spanska.
organisation-office-icon

En tjänst för uthyrning av maskiner, verktyg samt övriga produkter inom bygg och anläggning

iTell erbjuder en komplett helhetslösning för service och assistans dygnet runt till Era kunder!

Varför iTells lösning

Interna resurser är oftast viktiga nyckelpersoner och behövs för att hantera specifika ärenden. Vanliga frågor om produkter eller närliggande ort för hyra samt utbud är återkommande ärenden där iTells handläggare enkelt kan lotsa kunderna och vägleda till bästa lösning samt koppla till depån. Intern personal kan fokusera på själva uthyrningen till rätt kundkategori utan återkommande avbrott och blir således mer effektiva som bidrar till ökad försäljning.
iTell bidrar med att samla in information och underlättar på så sätt för alla inblandade parter vilket skapar nöjdare kunder.
Kundtjänstuppdrag kan hanteras på många olika sätt där iTells kundtjänstlösningar individuellt anpassas för er företagsverksamhet. iTells erfarna telefonister utbildas inom ert företag och kan därmed erbjuda era kunder bästa tänkbara telefoniservice och kundvård.
iTell ansvarig telefonist

Hur iTell kan hjälpa er kund

iTell kan hjälpa till att lotsa varje inkommande förfrågan och kundsamtal och besvara era kunders återkommande frågor dygnet runt 365 dagar om året! All ärendehantering sker främst i befintligt kundsystem, alternativt kan vi skräddarsy en egen lösning för kundtjänstuppdraget. Det finns inga begränsningar, bara möjligheter.

Hantering

iTell besvarar varje inkommande samtal/ärende/beställning med hög kompetens och effektivitet samt förmedlar till rätt person beroende på ärendets karaktär. Vid behov tar vi meddelanden via E-post och SMS. iTells handläggare arbetar alltid i realtid vilket medför att samtliga parter är uppdaterade.

Support och kundtjänst telefonist

Samtal utöver ord, kontorstider (jourtid )

iTell besvarar samtal dygnet runt, 365 dagar om året och är kvalitetssäkrade för hantering av samtal på obekväm arbetstid och tillser alltid rätt bemanning för ett korrekt bemötande beroende på hur akut ärendet anses vara.

Servicefrågor

iTells telefonister kan efter era anvisningar besvara frågor, som en ”first line support”, vägleda kunden enligt behov och besvara specifika frågor enligt era direktiv och anvisningar.

Nöjda kunder med goda referenser

Goda referenser

iTell, som ett av nordens äldsta callcenter företag, har många års erfarenhet av att serva företag inom bygg- och anläggningsbranschen och har goda referenskunder för bästa kvalité. Vänligen kontakta vår säljavdelningen för mer information, se nedan.


    Stockholm city skyline