iTell AB
0200-210 230

Målsättning, kvalité och SLA

iTell bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten planeras, kontrolleras och utvecklas i samråd med våra kunder och anställda.

iTells telefonister ska besvara samtalen med hög servicegrad och engagemang samt inneha god kunskap om kundens verksamhet och lokalisation.

Utförande, rutiner och dokumentation
Det är viktigt med delaktighet i kvalitetsarbetet och att arbetet innan uppstart och genomförande kartläggs. På så sätt får iTell ett bra underlag för bedömning av vilka faktorer som påverkar verksamheten och kunder. Ansvarig telefonist utför en kvalitetskontroll av informationen i svarssystemet vilket sker månadsvis. Kvalitetskontrollen ligger till grund för korrekt samtalshantering och det är viktigt att ansvarig person hos kundföretaget informerar om förändringar som sker.

Kvalitetsarbetet på kundnivå sker genom uppföljning främst per telefon men kan även ske i samband med personligt kundbesök. När en ny kund kopplats in genomförs en uppföljning efter ca, 2-3 veckor. Frågorna avser främst hur man upplever samtalshantering, kunskap och servicenivå hos telefonisterna men även tekniska frågor eller funderingar. Betygsskalan är från 1-6 där 6 är högsta betyg. Denna uppföljning sparas sedan ner i aktuellt CRM system och ny uppföljning planeras inom 3-6 månader där vissa frågor alltid är återkommande för korrekt jämförelse. En sammanställning för uppföljning om kundernas betyg och kundnöjdhet om iTell sker 1 gång per kvartal.

 

Mer om svarstjänst

Kontakta oss

eller ring 0200-210 230
Kvalitet / SLA

Hela vår verksamhet präglas av ett långt drivet kvalitetstänkande. Kvalitetssäkringen är en självklar förutsättning för att kunna leva upp till krav och förväntningar från kunder, myndigheter och organisationer. 
Läs mer...

Referenser

SATS ELIXIA

satselixialogga.jpg

"I receptionen på vårt servicekontor, där jag ansvarar för inkommande samtal, vår kontorsmiljö samt att hjälpa våra besökare och medarbetare, är det bra att jag vid behov kan koppla på iTell och bli avlastad. iTell tar då samtalen så länge jag önskar. De som ringer oss får ett trevligt och professionellt bemötande och jag kan känna mig trygg i att vi aldrig missar något samtal!"

www.sats.se

Malin Himledahl, Receptionst - huvudkontoret SATS ELIXIA

Astma och Allergiförbundet

Astma och Allergiförbundet.png

Vi vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha ett osynligt handikapp som astma och allergi.

"Astma och Allergiförbundet är kund sedan 2013 på svarstjänsten och har valt att inte ha egen personal som besvarar samtal utan integrerad telefonist med iTell."

www.astmaoallergiforbundet.se

Anna-Karin Bruttini, Personalchef Astma och Allergiförbundet
iTell-gruppen iTell logo iCell logo stödjer Supports följ oss på iTell på Facebook