iTell AB
0200-210 230

Installation / Driftsättning

Tjänsten driftsätts genom en vidarekoppling av befintligt växelnummer - antingen direkt eller vid ej svar så kallad ”overflow” - till specifikt svarsnummer på iTell. Inkoppling kan ske ca. 3-14 dagar efter undertecknat avtal vilket styrs av antal användare och komplexiteten av uppdraget.

iTell utser en ansvarig telefonist för kunduppdraget som hanterar kontakten med kundens ansvariga personal samt utför löpande uppdateringar. Hon/han besvarar även de inkommande samtalen i första hand.
iTells personal arbetar indelat i team vilka hanterar olika branschinriktningar. När inte ansvarig kontaktperson är tillgänglig hanteras samtalet av teammedlemmarna som också är väl insatta i kunden samt uppdragets karaktär. Teamet består av ca. 3-6 personer som hanterar ett visst antal olika kunduppdrag dagligen vilket medför en god kännedom och kontakt med aktuella kunder.

Mer om svarstjänst

Kontakta oss

eller ring 0200-210 230
Kvalitet / SLA

Hela vår verksamhet präglas av ett långt drivet kvalitetstänkande. Kvalitetssäkringen är en självklar förutsättning för att kunna leva upp till krav och förväntningar från kunder, myndigheter och organisationer. 
Läs mer...

Referenser

SATS ELIXIA

satselixialogga.jpg

"I receptionen på vårt servicekontor, där jag ansvarar för inkommande samtal, vår kontorsmiljö samt att hjälpa våra besökare och medarbetare, är det bra att jag vid behov kan koppla på iTell och bli avlastad. iTell tar då samtalen så länge jag önskar. De som ringer oss får ett trevligt och professionellt bemötande och jag kan känna mig trygg i att vi aldrig missar något samtal!"

www.sats.se

Malin Himledahl, Receptionst - huvudkontoret SATS ELIXIA

Astma och Allergiförbundet

Astma och Allergiförbundet.png

Vi vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha ett osynligt handikapp som astma och allergi.

"Astma och Allergiförbundet är kund sedan 2013 på svarstjänsten och har valt att inte ha egen personal som besvarar samtal utan integrerad telefonist med iTell."

www.astmaoallergiforbundet.se

Anna-Karin Bruttini, Personalchef Astma och Allergiförbundet
iTell-gruppen iTell logo iCell logo stödjer Supports följ oss på iTell på Facebook