iTell AB
0200-210 230

Beredskap för Coronaviruset

2020-04-08

Vi på iTell hoppas innerligt att Ni, Era familjer, nära och kära efter omständigheterna mår väl.

Coronaviruset (COVID-19) har den senaste tiden etablerat sig med full kraft världen över och påverkar oss drastiskt på olika sätt.
iTell var tidigt förberedda och införde snabba förändringar för att minska eventuell smittspridning internt, därav har företaget fortsatt förmågan att bedriva en professionell och kvalitativ telefoniservice till våra kunder, helt utan personalbortfall.

För att eliminera eventuell smittspridning arbetar en stor del av personalstyrkan, sedan två veckor tillbaka, från sina bostäder - men med samma möjligheter att via nya mobila arbetsstationer utföra ett kontinuerligt och säkert arbete. Majoriteten av vår personal har arbetat under många år inom organisationen och är dessutom erfarna medarbetare inom sin genre. iTells ledning känner sig oerhört trygga med tillvaron och kan dessutom med säkerhet garantera att arbetet fortgår enligt tidigare höga kompetensgrad med gällande sekretess.

Har du några frågor eller funderingar så är du självfallet alltid välkommen att höra av dig till oss!

iTell finns här för Dig och önskar Er alla en riktigt härlig och Glad Påsk, och om möjligt försök att njuta av det fina vårvädret!

PS. Var försiktiga och återhållsamma och följ de rekommenderade skyddsåtgärderna som utfärdats till allmänheten på allvar och vara noga med hygien, hålla ett säkert avstånd från andra, undvika folkmassor och om möjligt avstå från att lämna bostaden om ni inte måste.

 

2020-03-16


Med anledning av den påverkan som det nya coronaviruset (COVID-19) har på hela samhället vill vi ge en kort uppdatering kring hur vi på iTell arbetar och förbereder oss i rådande situation.

Vi i ledningen följer dagligen utvecklingen i samhället och myndigheternas riktlinjer. Jag vill försäkra dig om att vi aktivt och regelbundet arbetar med att vidta åtgärder i syfte att undvika smittspridning inom våra anläggningar för att bibehålla en så god och kvalitativ service som möjligt.
I vårt proaktiva arbete har vi bland annat redan utfört en inventering inom samtlig personal i Sandviken, -om vad de har för möjlighet att jobba hemifrån , dvs. en komplett mobil arbetsplats samt internet-förbindelser. Vi har även tagit hänsyn till personalens status, dvs, ev. risknivåer (ålder, underliggande sjukdomar, behov på arbetsplatsen etc. ) Därefter har vi redan under föregående vecka flyttat ett antal personer till hemarbetsplatser och planerar att flytta ytterligare personer under nuvarande vecka.
Vi har därefter redan i ett tidigt skede köpt ett antal extraplatser som vi har konfigurerat upp och enkelt paketerat, för att snabbt kunna flytta ut till andra platser om vi skulle behöva sanera hela vårt kontor. Vi har även utökat den redan höga kravet på städning och informerat personalen om vikten av att behålla en god hygien, för att minimera onödig smitt spridning.

Vi har påbörjat en ökning av bemanning om behovet skulle föreligga, främst med personal som arbetat på distans eller under perioder av ökad belastning.

Vi ger kontinuerligt ut uppdaterad information till våra medarbetare om hur smittspridningen kan minimeras och att man som medarbetare skall vara hemma vid minsta sjukdomssymtom.

Vi ser med tillförsikt på att VI tillsammans kan minska smittspridningen och på så sätt fortsätta leverera en hög kvalitativ telefoni service till våra kunder.

Har du några frågor eller funderingar så är du alltid välkommen att höra av dig till oss!

Mer om iTell

Kontakta oss

Kvalitet / SLA

Hela vår verksamhet präglas av ett långt drivet kvalitetstänkande. Kvalitetssäkringen är en självklar förutsättning för att kunna leva upp till krav och förväntningar från kunder, myndigheter och organisationer. 
Läs mer...