iTell AB
0200-210 230

Kallelse till extra bolagsstämma i ITELL AB

2016-10-17
Aktieägarna i ITELL AB (publ), har idag kallats till extra bolagsstämma fredagen
den 11 november, kl. 10:00, på bolagets kontor, Färögatan 33 Kista. Kallelsen har
offentliggjorts genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att
hållas tillgänglig på bolagets webbplats www.itell.nu.
Aktieägare som önskar närvara skall anmäla sig till Mikael Månsson via telefon
0200-210 230 eller e-post mm@itell.nu senast den 9 november 2016.
För att ta del av kallelsen till årsstämman kan aktieägarna besöka bolagets hemsida
eller kontakta bolaget via ovan nämnda telefon eller e-post adress.

Hofors i oktober 2016
iTell AB (publ)
Styrelsen
iTell-gruppen iTell logo iCell logo stödjer Supports följ oss på iTell på Facebook