iTell AB
0200-210 230

Personal och utbildning

Telefonisterna som ska arbeta med uppdragsgivarens nya kundtjänst, utbildas och tränas för varje specifikt uppdrag, både i kundmiljö och på plats hos iTell.

iTells personalstyrka består av en gedigen personalgrupp med olika arbetslivserfarenheter, dock har alla en gemensam faktor nämligen service! Personalens snittålder var år 2013, 38 år. Telefonyrket får ses som relativt kvinnodominerat men vi ser gärna fler män i vår personalgrupp.

Våra viktigaste medarbetare är självklart företagets coordinatorer, speciella telefonister. Varje person har olika specialistkompetenser därav tilldelning till olika kund eller bransch kategorier beroende på uppdrag. Mycket goda svenska och engelska kunskaper i tal och skrift är ett grundkrav och flertalet medarbetare talar även ett tredje språk. Vi servar kunder på svenska, engelska, norska, finska och danska.

Utbildningen för en nyanställd telefonist är dynamisk och innehåller delar inom allmänna telefonikunskaper, data/system, kommunikation i telefon, service, skrift och meddelandehantering, professonalitet, klagomålshantering, affärsengelska termer mm. Utbildningen pågår intensivt med teori under de första 2 veckorna för att därefter varvas med praktik och fortsatt individuell utbildning efter personligt behov.

Som telefonist krävs det mycket tålamod, noggrannhet och engagemang men även ett brinnande intresse för kundservice. Coordinatorrollen bygger på en nära relation mellan kundföretaget och deras medarbetare - ett intressant arbete i ett utvecklande företag.

Mer om kundtjänst

Kontakta oss

eller ring 0200-210 230
Kvalitet / SLA

Hela vår verksamhet präglas av ett långt drivet kvalitetstänkande. Kvalitetssäkringen är en självklar förutsättning för att kunna leva upp till krav och förväntningar från kunder, myndigheter och organisationer. 
Läs mer...

iTell-gruppen iTell logo iCell logo stödjer Supports följ oss på iTell på Facebook