iTell AB
0200-210 230

Installation / Driftsättning

Projektet startar med att uppdragsgivaren lämnar uppgifter som målsättning, flödesscheman, textmaterial, frågeställningar, anvisningar och eventuella databaskopplingar via Internet. iTell sammanställer därefter ett komplett förslag vilket programmeras och länkas mot iTell samt kundföretagets databaser.
iTell utser en ansvarig telefonist för kunduppdraget som hanterar kontakten med kundens ansvariga personal samt utför löpande uppdateringar. Hon/han besvarar även de inkommande samtalen i första hand.
iTells personal arbetar indelat i team vilka hanterar olika branschinriktningar. När inte ansvarig kontaktperson är tillgänglig hanteras samtalet av teammedlemmarna som också är väl insatta i kunden samt uppdragets karaktär. Teamet består av ca. 3-6 personer som hanterar ett visst antal olika kunduppdrag dagligen vilket medför en god kännedom och kontakt med aktuella kunder.

Mer om kundtjänst

Kontakta oss

eller ring 0200-210 230
Kvalitet / SLA

Hela vår verksamhet präglas av ett långt drivet kvalitetstänkande. Kvalitetssäkringen är en självklar förutsättning för att kunna leva upp till krav och förväntningar från kunder, myndigheter och organisationer. 
Läs mer...

iTell-gruppen iTell logo iCell logo stödjer Supports följ oss på iTell på Facebook